Profil LinkedIn

associate | adwokat

Michał Szymankiewicz

Adwokat, który w swojej zawodowej pracy koncentruje się na wyzwaniach związanych z nowymi technologiami. Doradza klientom Kancelarii w zakresie prawnych aspektów wdrażania technologii rozporoszonych rejestrów w działalności biznesowej klienta w zgodzie z istniejącymi międzynarodowymi oraz krajowymi regulacjami prawnymi. Projektuje skuteczne rozwiązania prawne w zakresie wdrożeń systemów informatycznych (np. klasy ERP) oraz kontraktów IT (np. SLA, umowy o korzystanie z domen/serwisów WWW, smart contracts). Szkoli Instytucje Obowiązane w procesie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego na podstawie przepisów AML/CFT, a także zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie wdrażania standardów zarządzania informacją poufną przez spółki giełdowe zgodnie z wytycznymi ESMA oraz polskich organów nadzoru.

Pływa na desce windsurfingowej i swoją pasją do pływania dzieli się z innymi jako instruktor windsurfingu.

Doświadczenie

  • Uczestnik wielu eksperckich oraz branżowych debat, np. „Rynek kapitałowy wobec tokenizacji papierów wartościowych i decentralizacji obrotu”, organizowanej przez Akademię Spółek Kapitałowych,
  • Uczestnik prac podzespołu ds. instrumentów finansowych utworzonego przy Grupie ds. rejestrów rozproszonych i blockchain, działającej w Ministerstwie Cyfryzacji,
  • Udział w postępowaniach licencyjnych instytucji płatniczych prowadzonych przez KNF oraz Bank Litwy, w szczególności w zakresie dotyczącym AML/CFT,
  • Odpowiedzialny za kompleksowe wdrożenia dokumentacji wewnętrznej w zakresie AML/CFT przeznaczonej dla instytucji nadzorowanych oraz podmiotów spoza rynku finansowego.

Wykształcenie

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
  • Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie – aplikacja adwokacka

Zrzeszenia

Izba Adwokacka w Warszawie – adwokat.

Języki

  • polski
  • angielski