AML/CFT

Ogólny opis

Naszym klientom oferujemy kompleksowe podejście do problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu począwszy od oceny ryzyka, przez wsparcie w przygotowaniu procedur i procesów wewnętrznych, a skończywszy na procesach kontrolnych organów nadzoru. Wiemy również jak ważne jest budowanie relacji z klientami, dlatego mechanizmy, które kierują Państwa codziennym działaniem w identyfikacji i weryfikacji własnych klientów na potrzeby AML/CFT, powinny być adekwatne do charakteru, skali oraz rodzaju prowadzonej przez Państwa działalności, a przede wszystkim nieuciążliwe dla Państwa klientów. Wszystkim działaniom Lawarton towarzyszy przekonanie, że projektowane przez nas rozwiązania AML/CFT powinny być nie tylko zgodne z obowiązującym prawem, ale również w sposób przystępny wpisywać się w logikę prowadzonego przez Państwa biznesu. 

Oferowanie Państwu usług prawnych najwyższej jakości nie byłoby zatem możliwe bez połączenia wiedzy opartej na dorobku naukowym oraz rynkowego doświadczenia, dlatego nasi prawnicy przygotowywali dla Państwa następujące publikacje:

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018),
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019),
 • Ochrona sygnalistów. Praktyczny przewodnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego (2021).

Jak możemy Ci pomóc?

 • Doradzimy kompleksowo w zakresie wdrażania i optymalizacji systemów AML/CFT (procedur, instrukcji, umów)

 • Doradzimy w zakresie wdrażania oraz funkcjonowania szczególnych środków ograniczających wynikających z sankcji międzynarodowych nakładanych przez ONZ, UE czy USA

 • Wesprzemy w identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem przeciwdziałania praniu pieniędzy

 • Przeprowadzimy audyty prawne i compliance systemów AML/CFT

 • Wesprzemy w relacjach z organami nadzoru finansowego oraz informacji finansowej

 • Weźmiemy udział lub będziemy reprezentować instytucję obowiązaną w postępowaniach sankcyjnych

 • Wesprzemy instytucję obowiązaną w trakcie procesów kontrolnych organów nadzorczych

 • Przeszkolimy z zakresu obowiązków ustawowych instytucji obowiązanych, standardów rynkowych lub wymagań organów nadzorczych

Przykłady naszego doświadczenia

 • Przeprowadziliśmy liczne audyty zgodności systemów AML/CFT (dokumentacji, regulacji wewnętrznych, procesów) zarówno z Ustawą AML jak i praktyką rynkową.

 • Wspieraliśmy instytucje obowiązane w postępowaniach przed organami nadzoru prowadzonymi w kierunku nałożenia sankcji za naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 • Wspieraliśmy instytucje obowiązane w procesach kontrolnych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zarówno w trakcie ich trwania jak i poprzez sporządzanie projektów zastrzeżeń poinspekcyjnych.

 • Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń z zakresu Ustawy AML w wymiarze ponad 250 godzin szkoleniowych.

 • Sporządziliśmy ponad 100 opinii prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie beneficjentów rzeczywistych, umiejscowienia komórki AML w strukturze organizacyjnej, zdalnych sposób weryfikacji klientów, outsourcingu obowiązków AML.

 • Kompleksowo wpieraliśmy liczne banki komercyjne oraz spółdzielcze, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, firmy doradcze i audytorskie przy procesie wdrożenia zmian wynikających z Ustawy AML jak i jej nowelizacji.

Osoba kontaktowa

partner | radca prawny