Inwestycje kapitałowe i finansowanie

Ogólny opis

Doradzamy wszystkim stronom przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym: startupom, funduszom venture capital, aniołom biznesu, podmiotom typu family office. Oferujemy pomoc w pozyskaniu kapitału na finansowanie projektów inwestycyjnych lub na rosnące zapotrzebowanie na kapitał rozwojowy.

Jak możemy Ci pomóc?

Naszym Klientom oferujemy wszechstronną obsługę prawną w zakresie:

 • pozyskiwania finansowania przez przedsiębiorstwa (np. emisje obligacji / emisja długu konwertowanego / kredyty i pożyczki),
 • obsługi całości procesów inwestycyjnych w polskie przedsiębiorstwa, w tym start-upy (od term sheet, poprzez due diligence prawne,
   po umowę inwestycyjną),
 • doradzamy przy pozyskaniu finansowania zarówno o charakterze udziałowym (sprzedaż udziałów) jak i dłużnym,
 • zapewniamy pomoc przy przygotowaniu odpowiednich analiz i dokumentów (biznesplan, memorandum inwestycyjne, dokumenty inwestycyjne),
 • prowadzimy audyt targetu przed inwestycyjną (tzw. due diligence),
 • przeprowadzamy przez kolejne rundy finansowania w tym – mapowanie ryzyk inwestycyjnych, modelowanie struktury transakcji, projekty dokumentów, wsparcie w trakcie uzgodnień i negocjacji, przygotowanie closingu lub wyjścia z inwestycji,
 • wsparcie nadzoru właścicielskiego po inwestycji i rozwiązywanie sporów korporacyjnych,
 • przegląd dokumentacji w spółkach portfelowych i skanowanie ryzyk,
 • wyjście z inwestycji (exit), w tym ustalenia mechaniki kontrolowanej dezinwestycji ze wspólnego przedsięwzięcia (m.in. poprzez wykorzystanie opcji put, opcji call, drag&tag along rights, waterfalls schemes), mapowanie ryzyk transakcyjnych, modelowanie struktury transakcji, projekty dokumentów, wsparcie w trakcie uzgodnień i negocjacji, przygotowanie closingu włącznie ze złożonymi relacjami wynikającymi z liquidation preferece, umowami lock-up itd.

Przykłady doświadczenia naszych prawników:

 • Inwestycja bezpośrednia venture capital o wartości 20 mln PLN (finansowanie kapitałowe oraz długiem konwertowalnym), zakres: badanie due diligence, umowa inwestycyjna, umowa wspólników, dokumentacja towarzysząca, negocjacje, closing),
 • Inwestycja bezpośrednia venture capital o wartości 12 mln PLN (finansowanie kapitałowe oraz długiem rewolwingowym), zakres: badanie due diligence, umowa inwestycyjna, umowa wspólników, dokumentacja towarzysząca, negocjacje, closing),
 • Realizacja projektu joint venture o wartości 8 mln PLN dla spółki z branży nowych technologii IT, obejmującego strukturyzację, umowę joint venture, umowę wspólników oraz sporządzenie dokumentacji towarzyszącej,
 • Kilkanaście zrealizowanych projektów inwestycyjnych przez aniołów biznesu w startupy, zakres zależnie od projektu: modelowanie i strukturyzowanie transakcji / due diligence / negocjacje / umowa inwestycyjna / umowa wspólników / dokumentacja towarzysząca; w tym projekty transgraniczne; wartość pojedynczej transakcji od kilkuset tysięcy PLN do 2 mln PLN,
 • Obsługa funduszu typu private equity– w tym ponad 20 inwestycji w spółki na etapie seed – polityka inwestycyjna, ograniczone badania due diligence prawne, modelowa struktura inwestycyjna, modelowa dokumentacja inwestycji, bieżące wsparcie w negocjacjach – wartość pojedynczej transakcji nieprzekraczająca 1 mln PLN,
 • Strukturyzacja prawna, podatkowa i compliance transakcji o wartości przekraczającej 1 mln USD realizowanej w wartościach tokenów stable coin poprzez wehikuł inwestycyjny na Karaibach.

Osoba kontaktowa