Inwestycje kapitałowe i finansowanie

Ogólny opis

Doradzamy wszystkim stronom przedsięwzięcia inwestycyjnego, w tym: startupom, funduszom venture capital, aniołom biznesu, podmiotom typu family office. Oferujemy pomoc w pozyskaniu kapitału na finansowanie projektów inwestycyjnych lub na rosnące zapotrzebowanie na kapitał rozwojowy.

Jak możemy Ci pomóc?

 • Pomożemy w pozyskaniu finansowania przez przedsiębiorstwa (np. emisje obligacji/emisja długu konwertowanego/kredyty i pożyczki)

 • Zajmiemy się obsługą całości procesów inwestycyjnych w polskie przedsiębiorstwa, w tym start-up'y (od term sheet, poprzez due diligence prawne, po umowę inwestycyjną)

 • Doradzimy przy pozyskaniu finansowania zarówno o charakterze udziałowym (sprzedaż udziałów) jak i dłużnym

 • Zapewnimy pomoc przy przygotowaniu odpowiednich analiz i dokumentów (biznesplan, memorandum inwestycyjne, dokumenty inwestycyjne)

 • Przeprowadzimy audyt targetu przed inwestycyjną (tzw. due diligence)

 • Przeprowadzimy przez kolejne rundy finansowania w tym - mapowanie ryzyk inwestycyjnych, modelowanie struktury transakcji, projekty dokumentów, wsparcie w trakcie uzgodnień i negocjacji, przygotowanie closingu lub wyjścia z inwestycji

 • Wesprzemy w nadzorze właścicielskim po inwestycji i w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych

 • Zapewnimy przegląd dokumentacji w spółkach portfelowych i skanowanie ryzyk

 • Pomożemy w wyjściu z inwestycji (exit), w tym ustaleniu mechaniki kontrolowanej dezinwestycji ze wspólnego przedsięwzięcia (m.in. poprzez wykorzystanie opcji put, opcji call, drag&tag along rights, waterfalls schemes), mapowanie ryzyk transakcyjnych, modelowanie struktury transakcji, projekty dokumentów, wsparcie w trakcie uzgodnień i negocjacji, przygotowanie closingu włącznie ze złożonymi relacjami wynikającymi z liquidation preferece, umowami lock-up itd.

Przykłady naszego doświadczenia

 • Inwestycja bezpośrednia venture capital o wartości 20 mln PLN (finansowanie kapitałowe oraz długiem konwertowalnym), zakres: badanie due diligence, umowa inwestycyjna, umowa wspólników, dokumentacja towarzysząca, negocjacje, closing).

 • Inwestycja bezpośrednia venture capital o wartości 12 mln PLN (finansowanie kapitałowe oraz długiem rewolwingowym), zakres: badanie due diligence, umowa inwestycyjna, umowa wspólników, dokumentacja towarzysząca, negocjacje, closing).

 • Realizacja projektu joint venture o wartości 8 mln PLN dla spółki z branży nowych technologii IT, obejmującego strukturyzację, umowę joint venture, umowę wspólników oraz sporządzenie dokumentacji towarzyszącej.

 • Kilkanaście zrealizowanych projektów inwestycyjnych przez aniołów biznesu w startupy, zakres zależnie od projektu: modelowanie i strukturyzowanie transakcji/due diligence/negocjacje/umowa inwestycyjna/umowa wspólników/dokumentacja towarzysząca, w tym projekty transgraniczne. Wartość pojedynczej transakcji od kilkuset tysięcy PLN do 2 mln PLN.

 • Obsługa funduszu typu private equity– w tym ponad 20 inwestycji w spółki na etapie seed - polityka inwestycyjna, ograniczone badania due diligence prawne, modelowa struktura inwestycyjna, modelowa dokumentacja inwestycji, bieżące wsparcie w negocjacjach - wartość pojedynczej transakcji nieprzekraczająca 1 mln PLN.

 • Strukturyzacja prawna, podatkowa i compliance transakcji o wartości przekraczającej 1 mln USD realizowanej w wartościach tokenów stable coin poprzez wehikuł inwestycyjny na Karaibach.

Osoba kontaktowa