Regulacje rynku finansowego

Ogólny opis

Nasz zespół tworzą eksperci, doskonale rozumiejący potrzeby naszych klientów, albowiem posiadają doświadczenie zdobyte m.in. jako pracownicy organów nadzoru, prawnicy wewnętrzni w domach maklerskich, bankach lub międzynarodowych kancelariach. Doświadczenie to umożliwia nam dostosowanie się do prowadzonej przez Państwa działalności. Doradzamy renomowanym bankom, domom maklerskim, towarzystwom funduszy inwestycyjnych, instytucjom płatniczym oraz zakładom ubezpieczeń, dlatego znamy rynkowe standardy i wiemy jak się nimi dzielić.

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę korporacyjną, regulacyjną i transakcyjną. Dzięki czemu nasze usługi są idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy na pierwszym miejscu stawiają efektywny rozwój.

Jak możemy Ci pomóc?

W ramach specjalizacji oferujemy wsparcie w zakresie:

 • relacji z organami nadzoru finansowego, w tym postępowań licencyjnych, nadzorczych lub sankcyjnych,
 • oceny odpowiedniości organów instytucji finansowej lub ich członków,
 • implementacji czynników oraz ryzyka ESG w działalności instytucji finansowej,
 • tworzenia oraz optymalizacji systemów kontroli wewnętrznej w instytucjach finansowych,
 • corporate governance (statuty, regulaminy oraz inne procedury wewnętrzne),
 • zasad prowadzenia działalności, w tym także tworzenia i oferowania produktów finansowych (regulaminy, wzorce umowne),
 • zarządzania ryzykiem braku zgodności z wymaganiami prawnymi oraz zaleceniami regulatorów (compliance).

Przykłady doświadczenia naszych prawników:

 • Wykonaliśmy dla dwóch banków komercyjnych wieloaspektowy proces wdrożenia zmian wynikających z Rekomendacji Z dotyczącej ładu wewnętrznego w bankach,
 • Wspieraliśmy jeden z największych polskich banków komercyjnych w zakresie wdrożenia zaleceń poinspekcyjnych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej m.in. systemu kontroli wewnętrznej,
 • Przeprowadziliśmy liczne szkolenia z zakresu Rekomendacji H, Rekomendacji M czy Rekomendacji Z,
 • Uczestniczyliśmy we wdrożeniu Rekomendacji H w aż 4 polskich bankach,
 • Doradzaliśmy 2 polskim bankom w trakcie inspekcji problemowej Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej m.in. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
 • Przeprowadziliśmy audyt prawny systemu kontroli wewnętrznej, w jednym z największych polskich banków w zakresie zgodności z Rekomendacją H oraz wspieraliśmy bank w procesie wdrożenia zaleceń poaudytowych,
 • Doradzaliśmy polskiemu bankowi komercyjnemu w zakresie oceny zgodności reorganizacji funkcji zarządzania ryzykiem płynności i ryzykiem stopy procentowej z Rekomendacją H,
 • Doradzaliśmy 2 polskim bankom komercyjnym w zakresie oceny zgodności reorganizacji funkcji zarządzania ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z Rekomendacją H,
 • Doradzaliśmy bankowi komercyjnemu w zakresie zarządzania zgodnością poprzez budowę modelu kontrolnego obejmującego wszystkie regulacje związane z procesami wytwarzania oprogramowania,
 • Przeprowadziliśmy szereg szkoleń z zakresu metodyki BION oraz kompleksowo wspieraliśmy jeden z największych banków w Polsce, w udzieleniu odpowiedzi w ramach formularza samooceny, w szczególności w zakresie zarządzania bankiem i systemu kontroli wewnętrznej,
 • Kompleksowo wsparliśmy wdrożenie wytycznych EBA dot. outsourcingu w banku komercyjnym,
 • Opracowaliśmy dla domu maklerskiego polityki zarządzania zgodnością, polityki zarządzania konfliktami interesów, polityki otrzymywania oraz wręczania prezentów i innych korzyści oraz polityki zgłaszania nieprawidłowości.

Osoba kontaktowa

partner | radca prawny