Regulacje rynku finansowego

Ogólny opis

Nasz zespół tworzą eksperci, doskonale rozumiejący potrzeby naszych klientów, albowiem posiadają doświadczenie zdobyte m.in. jako pracownicy organów nadzoru, prawnicy wewnętrzni w domach maklerskich, bankach lub międzynarodowych kancelariach. Doświadczenie to umożliwia nam dostosowanie się do prowadzonej przez Państwa działalności. Doradzamy renomowanym bankom, domom maklerskim, towarzystwom funduszy inwestycyjnych, instytucjom płatniczym oraz zakładom ubezpieczeń, dlatego znamy rynkowe standardy i wiemy jak się nimi dzielić.

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę korporacyjną, regulacyjną i transakcyjną. Dzięki czemu nasze usługi są idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy na pierwszym miejscu stawiają efektywny rozwój.

Jak możemy Ci pomóc?

 • Wesprzemy w relacjach z organami nadzoru finansowego, w tym w postępowaniach licencyjnych, nadzorczych lub sankcyjnych

 • Przeprowadzimy ocenę odpowiedniości organów instytucji finansowej lub ich członków

 • Dokonamy implementacji czynników oraz ryzyka ESG w działalności instytucji finansowej

 • Stworzymy oraz zoptymalizujemy systemy kontroli wewnętrznej w instytucjach finansowych

 • Zajmiemy się corporate governance (statuty, regulaminy oraz inne procedury wewnętrzne)

 • Opracujemy zasady prowadzenia działalności, w tym także tworzenia i oferowania produktów finansowych (regulaminy, wzorce umowne)

 • Wesprzemy w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności z wymaganiami prawnymi oraz zaleceniami regulatorów (compliance)

Przykłady naszego doświadczenia

 • Wykonanie dla dwóch banków komercyjnych wieloaspektowy proces wdrożenia zmian wynikających z Rekomendacji Z dotyczącej ładu wewnętrznego w bankach.

 • Wsparcie jednego z największych polskich banków komercyjnych w zakresie wdrożenia zaleceń poinspekcyjnych Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej m.in. systemu kontroli wewnętrznej.

 • Przeprowadzenie licznych szkoleń z zakresu Rekomendacji H, Rekomendacji M czy Rekomendacji Z.

 • Uczestnictwo we wdrożeniu Rekomendacji H w aż 4 polskich bankach.

 • Doradzanie dwóm polskim bankom w trakcie inspekcji problemowej Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej m.in. funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

 • Przeprowadzenie audytu prawnego systemu kontroli wewnętrznej, w jednym z największych polskich banków w zakresie zgodności z Rekomendacją H oraz wspieraliśmy bank w procesie wdrożenia zaleceń poaudytowych.

 • Doradztwo polskiemu bankowi komercyjnemu w zakresie oceny zgodności reorganizacji funkcji zarządzania ryzykiem płynności i ryzykiem stopy procentowej z Rekomendacją H.

 • Doradztwo dwóm polskim bankom komercyjnym w zakresie oceny zgodności reorganizacji funkcji zarządzania ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu z Rekomendacją H.

 • Doradztwo bankowi komercyjnemu w zakresie zarządzania zgodnością poprzez budowę modelu kontrolnego obejmującego wszystkie regulacje związane z procesami wytwarzania oprogramowania.

 • Przeprowadzenie szeregu szkoleń z zakresu metodyki BION oraz kompleksowe wsparcie jednego z największych banków w Polsce w udzieleniu odpowiedzi w ramach formularza samooceny, w szczególności w zakresie zarządzania bankiem i systemu kontroli wewnętrznej.

 • Kompleksowe wsparcie wdrożenia wytycznych EBA dot. outsourcingu w banku komercyjnym.

 • Opracowanie dla domu maklerskiego polityki zarządzania zgodnością, polityki zarządzania konfliktami interesów, polityki otrzymywania oraz wręczania prezentów i innych korzyści oraz polityki zgłaszania nieprawidłowości.

Osoba kontaktowa

partner | radca prawny