Start-upy i nowe technologie

Ogólny opis

Nowość przedsięwzięcia naszych Klientów, często jest definiowana przez innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe, które dopiero torują sobie drogę w istniejącym otoczeniu gospodarczym. Dlatego wiemy jak ważna jest nasza obecność nie tylko w kontekście powoływania do życia Państwa firmy, ale również profesjonalne wsparcie prawne w realizowaniu usług i dostarczeniu produktów, których rynkowy potencjał nie jest jeszcze znany i obarczony jest wysokim ryzykiem prawnym.

Jak możemy Ci pomóc?

Zapewnimy wsparcie podczas całego procesu powoływania do życia wehikułu prawnego od momentu kompletowania pierwszych dokumentów, po rejestrację i negocjowanie warunków współpracy z dostawcami usług zewnętrznych. 

 • Doradzimy w wyborze optymalnej formy prawno – organizacyjnej prowadzonej działalności i wdrożenia adekwatnej do założeń biznesowych Klienta struktury korporacyjnej przedsięwzięcia (np. wykorzystanie struktury holdingowej lub innego wehikułu prawnego na potrzeby potencjalnych, przyszłych zdarzeń – np. zwrot podatku, przeniesienie aktywów)

 • Sporządzimy lub zweryfikujemy dokumenty konstytuujące byt prawny podmiotu (np. umowę spółki, statut fundacji) oraz innych podstawowych dokumentów korporacyjnych (oświadczenia o powołaniu do pełnienia funkcji, uchwały, regulamin Zarządu, księga udziałów itd.)

 • Zoptymalizujemy proces wejścia na rynek i kaskadę oferty (od produktu minimum viable product, przez produkt market fit product, do produktu docelowego)

 • Zapewnimy obsługę korporacyjną na każdym etapie rozwoju podmiotu

 • Zapewnimy wsparcie przy modelowaniu, opracowywaniu i negocjowaniu kontraktów z odbiorcami lub dostawcami

 • Opracujemy i wdrożymy skuteczne mechanizmy zabezpieczenia know – how, technologii i wiedzy

 • Doradzimy założycielom, właścicielom i managerom start-up'ów przy pozyskiwaniu inwestorów, negocjowaniu umów inwestycyjnych oraz warunków opcji typu ESOP (employee share option plan) oraz wyjściach z inwestycji

 • Przygotujemy rozwiązania problemów prawnych pojawiających się w toku działalności podmiotu z uwzględnieniem najnowszych zmian regulacyjnych lub legislacyjnych (np. w zakresie ochrony własności intelektualnej lub znaków towarowych)

Przykłady naszego doświadczenia

 • Przeprowadzenie kilkudziesięciu inwestycji typu venture capital lub private equity w spółki startupowe, gdzie zakres obsługi obejmował zależnie od projektu: modelowanie i strukturyzację transakcji, term sheet, due diligence, umowę inwestycyjną, umowę wspólników, dokumentację towarzyszącą, negocjacje warunków transakcji i treści dokumentacji.

 • Rekomendowanie dla kilkudziesięciu spółek optymalnej formy pozyskiwania kapitału: co do formy (np. Inwestycja za udziały, inwestycja przez pożyczkę konwertowalną, inwestycja finansowo-aportowa), co do charakteru inwestora (np. od inwestorów nie funduszowych, od funduszy – polskich czy zagranicznych, prywatnych czy z dofinasowaniem rządowym / unijnym), aby zapewnić dynamiczną ściężkę rozwoju aż do osiągnięcia statusu unicorna.

 • Wsparcie spółki late-seed w realizacji projektu flipa z Polski do USA, czyli przeniesienia centrum aktywności spółki do USA dla celów zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej oraz ułatwienia pozyskiwania finansowania z USA.

 • Realizacja projektu joint venture o wartości 8 mln PLN dla spółki z branży nowych technologii IT, obejmującego strukturyzację, umowę joint venture, umowę wspólników oraz sporządzenie dokumentacji towarzyszącej.

 • Kilkanaście zrealizowanych projektów inwestycyjnych przez aniołów biznesu w startup'y, zakres zależnie od projektu: modelowanie i strukturyzowanie transakcji / due diligence / term sheet / umowa inwestycyjna / umowa wspólników / dokumentacja towarzysząca / negocjacje (w tym projekty transgraniczne) wartość pojedynczej transakcji od kilkuset tysięcy PLN do 2 mln PLN.

 • Obsługa funduszu typu private equity– w tym ponad 20 inwestycji w spółki na etapie seed - polityka inwestycyjna, ograniczone badania due diligence prawne, modelowa struktura inwestycyjna, modelowa dokumentacja inwestycji, bieżące wsparcie w negocjacjach - wartość pojedynczej transakcji nieprzekraczająca 1 mln PLN.

Osoba kontaktowa