Start-upy i nowe technologie

Ogólny opis

Nowość przedsięwzięcia naszych Klientów, często jest definiowana przez innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe, które dopiero torują sobie drogę w istniejącym otoczeniu gospodarczym. Dlatego wiemy jak ważna jest nasza obecność nie tylko w kontekście powoływania do życia Państwa firmy, ale również profesjonalne wsparcie prawne w realizowaniu usług i dostarczeniu produktów, których rynkowy potencjał nie jest jeszcze znany i obarczony jest wysokim ryzykiem prawnym.

Jak możemy Ci pomóc?

Kancelaria zapewni Klientowi wsparcie podczas całego procesu powoływania do życia wehikułu prawnego od momentu kompletowania pierwszych dokumentów, po rejestrację i negocjowanie warunków współpracy z dostawcami usług zewnętrznych. Oferujemy między innymi:

 • doradztwo dotyczące wyboru optymalnej formy prawno – organizacyjnej prowadzonej działalności i wdrożenia adekwatnej do założeń biznesowych Klienta struktury korporacyjnej przedsięwzięcia (np. wykorzystanie struktury holdingowej lub innego wehikułu prawnego na potrzeby potencjalnych, przyszłych zdarzeń – np. zwrot podatku, przeniesienie aktywów),
 • sporządzenie lub weryfikacja dokumentów konstytuujących byt prawny podmiotu (np. umowa spółki, statut fundacji) oraz innych podstawowych dokumentów korporacyjnych (oświadczenia o powołaniu do pełnienia funkcji, uchwały, regulamin Zarządu, księga udziałów itd.),
 • optymalizację procesu wejścia na rynku i kaskady oferty (od produktu minimum viable product, przez produkt market fit product, do produktu docelowego),
 • obsługę korporacyjną na każdym etapie rozwoju podmiotu,
 • wsparcie przy modelowaniu, opracowywaniu i negocjowaniu kontraktów z Twoimi odbiorcami lub dostawcami,
 • opracowanie i wdrożenie skutecznych mechanizmów zabezpieczenia Twojego know – how, technologii i wiedzy,
 • doradztwo założycielom, właścicielom i managerom start-upów przy pozyskiwaniu inwestorów, negocjowaniu umów inwestycyjnych oraz warunków opcji typu ESOP (employee share option plan) oraz wyjściach z inwestycji,
 • przygotowanie rozwiązań (nie interpretacji – nie lubimy podejścia akademickiego) problemów prawnych pojawiających się w toku działalności podmiotu z uwzględnieniem najnowszych zmian regulacyjnych lub legislacyjnych (np. w zakresie ochrony własności intelektualnej lub znaków towarowych),
 • ponadto: doświadczenie ze współpracy z innymi zespołami, które borykały się z podobnymi wyzwaniami i problemy, stąd wiemy jak je rozwiązywać.

Przykłady doświadczenia naszych prawników:

 • Przeprowadzenie kilkudziesięciu inwestycji typu venture capital lub private equity w spółki startupowe, gdzie zakres obsługi obejmował zależnie od projektu: modelowanie i strukturyzację transakcji, term sheet, due diligence, umowę inwestycyjną, umowę wspólników, dokumentację towarzyszącą, negocjacje warunków transakcji i treści dokumentacji,
 • Rekomendowanie dla kilkudziesięciu spółek optymalnej formy pozyskiwania kapitału: co do formy (np. Inwestycja za udziały, inwestycja przez pożyczkę konwertowalną, inwestycja finansowo-aportowa), co do charakteru inwestora (np. od inwestorów nie funduszowych, od funduszy – polskich czy zagranicznych, prywatnych czy z dofinasowaniem rządowym / unijnym), aby zapewnić dynamiczną ściężkę rozwoju aż do osiągnięcia statusu unicorna,
 • Wsparcie spółki late-seed w realizacji projektu flipa z Polski do USA, czyli przeniesienia centrum aktywności spółki do USA dla celów zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej oraz ułatwienia pozyskiwania finansowania z USA,
 • Realizacja projektu joint venture o wartości 8 mln PLN dla spółki z branży nowych technologii IT, obejmującego strukturyzację, umowę joint venture, umowę wspólników oraz sporządzenie dokumentacji towarzyszącej,
 • Kilkanaście zrealizowanych projektów inwestycyjnych przez aniołów biznesu w startupy, zakres zależnie od projektu: modelowanie i strukturyzowanie transakcji / due diligence / term sheet / umowa inwestycyjna / umowa wspólników / dokumentacja towarzysząca / negocjacje; w tym projekty transgraniczne; wartość pojedynczej transakcji od kilkuset tysięcy PLN do 2 mln PLN
 • Obsługa funduszu typu private equity– w tym ponad 20 inwestycji w spółki na etapie seed – polityka inwestycyjna, ograniczone badania due diligence prawne, modelowa struktura inwestycyjna, modelowa dokumentacja inwestycji, bieżące wsparcie
   w negocjacjach – wartość pojedynczej transakcji nieprzekraczająca 1 mln PLN.

Osoba kontaktowa