To many doors open by MiCA

EU officials formally signed  Markets in Crypto Assets (MiCA) regulation into law on last Wednesday! The entire act counts 525 pages and we are more than ready to share with you some interesting tips on that. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_54_2022_REV_1 ) What next? 1) Publication in the official journal of the EU (shortly), 2) Entry into force 20 […]

Porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego transferu środków (TFR) i rynków kryptoaktywów (MICA)

Link do MICA Link do TFR Wszystkich inwestujących w kryptowaluty i śledzących ich rynek zainteresuje treść porozumień jakie zostały kilka dni temu wypracowane na poziomie UE. Prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie tzw. rozporządzenia dotyczącego transferu środków (TFR) i rynków kryptoaktywów (MICA). Jakie są najważniejsze zmiany? ESMA i EBA nabędą uprawnienia interwencyjne w […]