19 marca 2023 Wojciech Ługowski miał okazję wygłosić gościnny wykład, w ramach kursu DIGITAL HEALTH – START ME UP (DH-SMU)!, organizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego. Blok zajęć, w ramach którego W. Ługowski wygłosił wykład został poświęconego zakładaniu, kreowaniu wartości i finansowaniu startupów medycznych. 

Tematem jego wykładu były „Warunki inwestycji i ich praktyczne znaczenie”. Omówił on m.in. etapy fundraising’u składające się kolejno z: przygotowania -> rozmowy -> term sheet’u -> due diligence -> inwestycji.

Kurs został przygotowany dla osób prowadzących startupy, planujących ich uruchomienie oraz wspierających ich rozwój.