Szkolenie: Legislacyjna roadmapa dla banków na 2024

25 stycznia 2024 odbyło się szkolenie Legislacyjna roadmapa dla banków na 2024, zorganizowane przez Digital Banking Academy. Jednym z prelegentów wydarzenia był Wojciech Kapica, którego prelekcja była poświęcona wdrożeniu obowiązków związanych z raportowaniem do CESOP. Wydarzenie odbyło się w formule online. Szczegółowy program oraz opis szkolenia: https://bit.ly/cesop

DAO, czyli zdecentralizowana organizacja autonomiczna jako nowa forma struktury organizacyjnej

Entuzjaści oraz wszyscy Ci, którzy są zainteresowani blockchain’em mają szansę na zapoznanie się z najnowszym, obszernym artykułem, opublikowanym na stronie PARP. Opisuje on tematykę zdecentralizowanej organizacji autonomicznej (DAO) jako nowej formy struktury organizacyjnej. Z artykułu możemy dowiedzieć się w szczególności: Czym jest DAO? Jakie istnieją rodzaje DAO? W jaki sposób powstają reguły DAO? Kto tworzy reguły […]

Studia podyplomowe z Cyber Science

Nie ulega wątpliwości, że doświadczamy bardzo szybkiego rozwoju w zakresie nowych technologii. Jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe, powstały studia podyplomowe „Cyber Science. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, techniczne i zarządcze”, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim, także i w obecnym, Wojciech Ługowski ma przyjemność prowadzić warsztaty z negocjacji. […]

Webinar: Nadzór KNF – ostatni dzwonek na przygotowania dla firm pożyczkowych

16 listopada 2023 odbył się webinar Lendtech & Fintech Trends, poświęcony najważniejszym zmianom związanym z nadzorem KNF.  Wystąpienie Wojciecha Ługowskiego dotyczyło kwestii wymogów kapitałowych dla instytucji pożyczkowych. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Lendtech. Program: https://bit.ly/46gWzKD

Instrukcje księgowe i podatkowe

Wszystkim interesującym się tematyką podatków i księgowości polecamy nową pozycję książkową „Instrukcje księgowe i podatkowe”, wydawnictwa C.H. Beck. Rozdział poświęcony procedurom AML/CFT oraz zgłaszania beneficjenta rzeczywistego do CRBR, został napisany przez naszych prawników – Wojciecha Kapicę oraz dra Aleksandra Szpojankowskiego. Książka, która ukazała się pod redakcją prof. Artura Hołdy zawiera zbiór instrukcji i procedur podatkowych uwzględniający najnowsze i […]

The UK legislature and executive of crypto in the UK

The UK legislature and executive are moving to tighten regulation of crypto in the UK which may impact an offshore environment around the world. UK insights for DeFi The last report „Regulating Crypto Fifteenth Report of Session 2022–23” published on 10 May 2023 confirms this scenario. The report is a result of Treasury Committee work, […]

To many doors open by MiCA

EU officials formally signed  Markets in Crypto Assets (MiCA) regulation into law on last Wednesday! The entire act counts 525 pages and we are more than ready to share with you some interesting tips on that. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_54_2022_REV_1 ) What next? 1) Publication in the official journal of the EU (shortly), 2) Entry into force 20 […]

Negocjacje na studiach podyplomowych z Cyber Science

Nowe technologie bardzo szybko zmieniają świat, w którym żyjemy. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe determinowane przez gospodarkę cyfrową stały się studia podyplomowe „Cyber Science. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, techniczne i zarządcze”, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wiedza przekazywana podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów jest nieoceniona, a swój wkład w jej przekazywanie […]

AML dzisiejsze wyzwania – bezpieczne jutro

Szkolenie AML DZISIEJSZE WYZWANIA – BEZPIECZNE JUTRO

20 kwietnia 2023 odbyło się szkolenie AML DZISIEJSZE WYZWANIA – BEZPIECZNE JUTRO, którego jednym z prowadzących był Wojciech Kapica. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Rzeczpospolita Konferencje i odbyło się w całości online. W. Kapica zaprezentował swoje wystąpienie pt. „Czego uczą nas decyzje GIIF i KNF o nałożeniu kar pieniężnych za naruszenia przepisów AML/CFT?”. W ramach swojej prezentacji omówił on […]