HackWarsaw 2024

Wojciech Ługowski sędzią podczas City Finals Hackglobal 2024 w Warszawie!  16 czerwca 2024 Wojciech odegra kluczową rolę, oceniając projekty uczestników na podstawie kryteriów takich jak wykonalność, innowacyjność, doświadczenie użytkownika, wartość techniczna i jakość prezentacji. Jego zadania będą obejmować: 🔸 Ocenę projektów: szczegółowa analiza i ocena prac uczestników 🔸 Informacja zwrotna: udzielanie konstruktywnych uwag i wskazówek […]

XI Kongres Prawa Bankowego

6 czerwca 2024 w Warszawie odbył się XI Kongres Prawa Bankowego, który przyciągnął uwagę ekspertów z całej branży. Tegoroczna edycja poświęcona była zagadnieniom prawa unijnego i konsumenckiego w kontekście bankowości, a jej program podzielono na dwa bloki tematyczne. Pierwszy blok skupiał się na granicach ochrony konsumentów, natomiast drugi na europeizacji prawa i roli orzecznictwa TSUE […]

Nowa era dla kryptoaktywów w Polsce

Z ekscytacją przyglądamy się rozwojowi w polskim sektorze kryptowalut: projektowi nowej ustawy o kryptoaktywach. Naszym zdaniem jest to krok w bardzo dobrym kierunku dla naszego kraju i branży. Przejrzystość i Bezpieczeństwo Nowa ustawa ma na celu wprowadzenie jasnych ram prawnych dla działalności związanej z kryptoaktywami, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i zaufania w tej […]

Szkolenie: Legislacyjna roadmapa dla banków na 2024

25 stycznia 2024 odbyło się szkolenie Legislacyjna roadmapa dla banków na 2024, zorganizowane przez Digital Banking Academy. Jednym z prelegentów wydarzenia był Wojciech Kapica, którego prelekcja była poświęcona wdrożeniu obowiązków związanych z raportowaniem do CESOP. Wydarzenie odbyło się w formule online. Szczegółowy program oraz opis szkolenia: https://bit.ly/cesop

DAO, czyli zdecentralizowana organizacja autonomiczna jako nowa forma struktury organizacyjnej

Entuzjaści oraz wszyscy Ci, którzy są zainteresowani blockchain’em mają szansę na zapoznanie się z najnowszym, obszernym artykułem, opublikowanym na stronie PARP. Opisuje on tematykę zdecentralizowanej organizacji autonomicznej (DAO) jako nowej formy struktury organizacyjnej. Z artykułu możemy dowiedzieć się w szczególności: Czym jest DAO? Jakie istnieją rodzaje DAO? W jaki sposób powstają reguły DAO? Kto tworzy reguły […]

Studia podyplomowe z Cyber Science

Nie ulega wątpliwości, że doświadczamy bardzo szybkiego rozwoju w zakresie nowych technologii. Jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe, powstały studia podyplomowe „Cyber Science. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, techniczne i zarządcze”, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim, także i w obecnym, Wojciech Ługowski ma przyjemność prowadzić warsztaty z negocjacji. […]

Webinar: Nadzór KNF – ostatni dzwonek na przygotowania dla firm pożyczkowych

16 listopada 2023 odbył się webinar Lendtech & Fintech Trends, poświęcony najważniejszym zmianom związanym z nadzorem KNF.  Wystąpienie Wojciecha Ługowskiego dotyczyło kwestii wymogów kapitałowych dla instytucji pożyczkowych. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Lendtech. Program: https://bit.ly/46gWzKD

Instrukcje księgowe i podatkowe

Wszystkim interesującym się tematyką podatków i księgowości polecamy nową pozycję książkową „Instrukcje księgowe i podatkowe”, wydawnictwa C.H. Beck. Rozdział poświęcony procedurom AML/CFT oraz zgłaszania beneficjenta rzeczywistego do CRBR, został napisany przez naszych prawników – Wojciecha Kapicę oraz dra Aleksandra Szpojankowskiego. Książka, która ukazała się pod redakcją prof. Artura Hołdy zawiera zbiór instrukcji i procedur podatkowych uwzględniający najnowsze i […]