Szkoła Prawa Nowych Technologii

Mec. Wojciech Kapica z Lawarton jest w gronie wykładowców w Szkole Prawa Nowych Technologii (IT&TMT). Zajęcia, które prowadził w lutym 2022 zostały poświęcone finansowym i bankowym systemom elektronicznym. W agendzie zajęć znalazły się:

  1. Specyfika funkcjonowania rynku finansowego;
  2. Formy reglamentacji działalności Fintechów – kiedy i jaka licencja jest
    potrzebna?
  3. Granice ustawowe świadczenia usług finansowych – gdzie kończy się innowacja a zaczyna interwencja nadzoru?
  4. Zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy – podstawowy problem każdej działalności innowacyjnej.

Więcej: https://bit.ly/SPNTfinanse