Szkolenie: Legislacyjna roadmapa dla banków na 2024

25 stycznia 2024 odbyło się szkolenie Legislacyjna roadmapa dla banków na 2024, zorganizowane przez Digital Banking Academy. Jednym z prelegentów wydarzenia był Wojciech Kapica, którego prelekcja była poświęcona wdrożeniu obowiązków związanych z raportowaniem do CESOP. Wydarzenie odbyło się w formule online. Szczegółowy program oraz opis szkolenia: https://bit.ly/cesop

Compliance & Integrity Days 2022

5 października 2022 odbyła się 5. edycja Compliance & Integrity Days, największej konferencji z zakresu Compliance & Integrity w Polsce. Lawarton był partnerem tegorocznej edycji konferencji. Wojciech Kapica wziął udział w panelu dyskusyjnym AML: co nowego szykuje dla nas Unia Europejska? Tegoroczna edycja odbyła się w Warszawie, w formie stacjonarnej. Podczas wydarzenia poruszone zostały najbardziej […]

Komentarz do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Kilka dni temu ukazał się komentarz do Ustawy o obronie instrumentami finansowymi, którego jednym z współautorów jest Wojciech Kapica. Komentarz został przygotowany pod red. naukową Tomasza Sójki. W. Kapica zajął się zagadnieniami dotyczącymi ustawowych definicji poszczególnych usług maklerskich oraz obowiązkami firm inwestycyjnych przy ich wykonywaniu, jakie zostały uregulowane w art. 72 – 81f ustawy o obrocie […]

Approved Compliance Expert (ACE)

Certyfikat Approved Compliance Expert to kolejny sukces na liście osiągnięć Wojciecha Kapicy. Wydawany przez Instytut Compliance, certyfikat ACE jest następnym potwierdzeniem umiejętności i posiadania przez mec. Kapicę eksperckiej wiedzy. Przypomnijmy, że w maju tego roku otrzymał on bowiem nagrodę Doradcy Compliance Roku 2021.  Gratulujemy!

Approved AML Compliance Officer (AMLCO)

27-28 czerwca 2022 odbyło się szkolenie Approved AML Compliance Officer (AMLCO), organizowane przez Instytut Compliance, którego współprowadzącym był Wojciech Kapica. Szkolenie odbyło się w całości online. Kurs ten był połączeniem solidnej dawki wiedzy z praktycznymi umiejętnościami niezbędnymi w obszarze AML. Więcej: https://bit.ly/amlco-kurs2022

Approved ESG Officer

21-23 czerwca 2022 odbyło się szkolenie Approved ESG Officer, zorganizowane przez Instytut Compliance, którego współprowadzącym był Wojciech Kapica. Było to szkolenie holistyczne omawiające zagadnienia z obszaru ESG, które odbyło się w całości online. Szkolenie zakończyło się egzaminem certyfikującym. Więcej: https://bit.ly/esg-2022

Wojciech Kapica Doradcą Compliance Roku 2021!

doradca-compliance-roku-2021

25 maja 2022 w Warszawie odbyła się uroczysta gala Compliance Awards, zorganizowana przez Instytut Compliance, podczas której mec. Wojciech Kapica został uhonorowany nagrodą Doradcy Compliance Roku 2021🏆! Nagroda ta jest przyznawana przez środowisko Compliance Officerów, wykwalifikowanym i cenionym na rynku doradcom z zakresu systemów zarządzania zgodnością. Nagrody w konkursie Compliance Awards są przyznawane corocznie w 4 kategoriach: […]

Głos Banków Spółdzielczych: Polska ustawa sankcyjna – nowe obowiązki banków spółdzielczych

polska-ustawa-sankcyjna

W najnowszym numerze Głosu Banków Spółdzielczych, magazynu wydawanego przez KZBS, ukazał się artykuł mec. Wojciecha Kapicy. Artykuł został poświęcony polskiej ustawie sankcyjnej, która weszła w życie 16 kwietnia 2022. Mec. Kapica opisuje w nim nowe obowiązki jakie mają od tamtego czasu banki spółdzielcze. „Wejście w życie ustawy sankcyjnej zamyka ponad ośmioletni okres niepewności co do zakresu […]

Sankcje – ich rola, identyfikacja, ryzyko i skutki

Sankcje – ich rola, identyfikacja, ryzyko i skutki

18 maja 2022 mec. Wojciech Kapica wziął udział w spotkaniu poświęconym tematowi sankcji międzynarodowych w działalności instytucji finansowych. Podczas spotkania mec. Kapica dokonał przeglądu ustawodawstwa sankcyjnego, w związku z wojną w Ukrainie.  Moderował także panel dyskusyjny poświęcony szczególnym środkom ograniczającym i ich zastosowaniu przez instytucje finansowe. Spotkanie zostało zorganizowane przez Refinitiv, an LSEG business. Więcej: https://refini.tv/3Lli8iB

Digital Banking Academy: Zdalny onboarding klientów zgodny z przepisami AML – projekt wytycznych EBA

12 maja 2022 mec. Wojciech Kapica, radca prawny | partner w Lawarton, podczas Digital Banking Academy, wygłosił swoja prelekcję, której tematem był zdalny onboarding klientów zgodny z przepisami AML – projekt wytycznych EBA. Tematem warsztatu był Monitoring Legislacyjny 2022 – bankowość elektroniczna i nowe technologie. Więcej o wydarzeniu: https://bit.ly/monitoringlegislacyjny2022