10. Roundtable Compliance

29 marca 2022 odbył się 10. Roundtable Compliance, w którym wziął udział mec. Wojciech Kapica z Lawarton. Tematem jego wykładu i dyskusji była „Etyka i ESG a działalność biznesowa w Rosji”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Compliance i tym razem poświęcone zostało konsekwencjom agresji wojennej Rosji na Ukrainę dla działów compliance, w tym w szczególności związanymi ze […]

„Zarządzanie bankiem Spółdzielczym” studia podyplomowe na SGH

studia podyplomowe na SGH

Wśród wykładowców Szkoły Głównej Handlowej znalazł się mec. Wojciech Kapica z Lawarton, który w tym roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, na kierunku „Zarządzanie bankiem Spółdzielczym”. Prowadzone przez niego zajęcia odbyły się na przełomie lutego i marca 2022 i poświęcone były wymogom stawianym organom banku. Więcej: https://bit.ly/SGHzarzadzaniebankiem

„Finansowe i bankowe systemy elektroniczne” w Szkole Prawa Nowych Technologii (IT&TMT)

Szkoła Prawa Nowych Technologii

Mec. Wojciech Kapica z Lawarton jest w gronie wykładowców w Szkole Prawa Nowych Technologii (IT&TMT). Zajęcia, które prowadził w lutym 2022 zostały poświęcone finansowym i bankowym systemom elektronicznym. W agendzie zajęć znalazły się: Specyfika funkcjonowania rynku finansowego; Formy reglamentacji działalności Fintechów – kiedy i jaka licencja jest potrzebna? Granice ustawowe świadczenia usług finansowych – gdzie kończy się […]

Raport Cyfryzacja procesu kredytu hipotecznego

Raport Cyfryzacja procesu kredytu hipotecznego

12 stycznia 2022 Związek Banków Polskich opublikował raport dot. cyfryzacji procesu kredytu hipotecznego. Mec. Wojciech Kapica na zaproszenie ZBP współkierował grupą roboczą. W pracach grupy roboczej wzięli udział reprezentanci banków oraz firm technologicznych, członków FTB – Forum Technologii Bankowych. Wypracowanych zostało dziewięć inicjatyw szczegółowych. Inicjatywy te poddano analizie prawnej koncertując się na barierach prawnych utrudniających wdrożenie ich […]

Konferencja Compliance IDM

Konferencja Compliance IDM

1 grudnia 2021, na zaproszenie Izby Domów Maklerskich, mec. Wojciech Kapica z Lawarton, wziął udział w Konferencji Compliance IDM. Tegoroczna edycja poświęcona była bieżącym problemom instytucji finansowych związanym z nowymi regulacjami. Jego prelekcja dotyczyła przyszłości AML. W trakcie swojego wystąpienia opowiedział uczestnikom o projekcie nowego rozporządzenia UE w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub […]

Szkolenie dla OIRP w Szczecinie

OIRP w Szczecinie

29 listopada 2021 mec. Wojciech Kapica z Lawarton, na zaproszenie OIRP w Szczecinie poprowadził największe szkolenie w swojej karierze zawodowej. Ponad 800 radców prawnych miało okazję posłuchać o swoich obowiązkach w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Ochrona sygnalistów [publikacja]

Ochrona sygnalistów [publikacja]

20 września 2021 wydana została bestsellerowa publikacja „Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego”, której współautorem jest mec. Wojciech Kapica. W rozdziale VI mec. Kapica omawia wymagania dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów w kontekście wymagań dyrektywy AML oraz ustawy AML. Redaktorkami publikacji są Aneta Sieradzka oraz Monika Wieczorek. Publikację można nabyć na […]

XI Europejski Kongres Finansowy

EFC 2021

15 września 2021 podczas XI edycji Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, mec. Wojciech Kapica z Lawarton wziął udział w bardzo ważnej debacie na temat reformy wskaźników referencyjnych zgodnie z BMR. Więcej o wydarzeniu: https://bit.ly/EFK2021