studia podyplomowe na SGH

Wśród wykładowców Szkoły Głównej Handlowej znalazł się mec. Wojciech Kapica z Lawarton, który w tym roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, na kierunku „Zarządzanie bankiem Spółdzielczym”. Prowadzone przez niego zajęcia odbyły się na przełomie lutego i marca 2022 i poświęcone były wymogom stawianym organom banku.

Więcej: https://bit.ly/SGHzarzadzaniebankiem