21-23 czerwca 2022 odbyło się szkolenie Approved ESG Officer, zorganizowane przez Instytut Compliance, którego współprowadzącym był Wojciech Kapica. Było to szkolenie holistyczne omawiające zagadnienia z obszaru ESG, które odbyło się w całości online. Szkolenie zakończyło się egzaminem certyfikującym.

Więcej: https://bit.ly/esg-2022