Szkolenie Approved ESG Officer

Wojciech Kapica był jednym z ekspertów prowadzących jesienną edycję szkolenia Approved ESG Officer, zorganizowanego przez Instytut Compliance. Zajęcia prowadzone przez W. Kapicę odbyły się trzeciego, zarazem ostatniego dnia szkolenia tj. 27 października 2022. Całość szkolenia odbyła się w formie zdalnej. Polecamy tego typu szkolenia, szczególnie z racji możliwości przystąpienia do egzaminu i uzyskania cennych certyfikatów! […]

Approved ESG Officer

21-23 czerwca 2022 odbyło się szkolenie Approved ESG Officer, zorganizowane przez Instytut Compliance, którego współprowadzącym był Wojciech Kapica. Było to szkolenie holistyczne omawiające zagadnienia z obszaru ESG, które odbyło się w całości online. Szkolenie zakończyło się egzaminem certyfikującym. Więcej: https://bit.ly/esg-2022

10. Roundtable Compliance

29 marca 2022 odbył się 10. Roundtable Compliance, w którym wziął udział mec. Wojciech Kapica z Lawarton. Tematem jego wykładu i dyskusji była „Etyka i ESG a działalność biznesowa w Rosji”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Compliance i tym razem poświęcone zostało konsekwencjom agresji wojennej Rosji na Ukrainę dla działów compliance, w tym w szczególności związanymi ze […]