Szkolenie Approved ESG Officer

Wojciech Kapica był jednym z ekspertów prowadzących jesienną edycję szkolenia Approved ESG Officer, zorganizowanego przez Instytut Compliance. Zajęcia prowadzone przez W. Kapicę odbyły się trzeciego, zarazem ostatniego dnia szkolenia tj. 27 października 2022. Całość szkolenia odbyła się w formie zdalnej. Polecamy tego typu szkolenia, szczególnie z racji możliwości przystąpienia do egzaminu i uzyskania cennych certyfikatów! […]

Approved Compliance Expert (ACE)

Certyfikat Approved Compliance Expert to kolejny sukces na liście osiągnięć Wojciecha Kapicy. Wydawany przez Instytut Compliance, certyfikat ACE jest następnym potwierdzeniem umiejętności i posiadania przez mec. Kapicę eksperckiej wiedzy. Przypomnijmy, że w maju tego roku otrzymał on bowiem nagrodę Doradcy Compliance Roku 2021.  Gratulujemy!

Approved ESG Officer

21-23 czerwca 2022 odbyło się szkolenie Approved ESG Officer, zorganizowane przez Instytut Compliance, którego współprowadzącym był Wojciech Kapica. Było to szkolenie holistyczne omawiające zagadnienia z obszaru ESG, które odbyło się w całości online. Szkolenie zakończyło się egzaminem certyfikującym. Więcej: https://bit.ly/esg-2022

Wojciech Kapica Doradcą Compliance Roku 2021!

doradca-compliance-roku-2021

25 maja 2022 w Warszawie odbyła się uroczysta gala Compliance Awards, zorganizowana przez Instytut Compliance, podczas której mec. Wojciech Kapica został uhonorowany nagrodą Doradcy Compliance Roku 2021🏆! Nagroda ta jest przyznawana przez środowisko Compliance Officerów, wykwalifikowanym i cenionym na rynku doradcom z zakresu systemów zarządzania zgodnością. Nagrody w konkursie Compliance Awards są przyznawane corocznie w 4 kategoriach: […]

Instytut Compliance: Sankcje międzynarodowe w praktyce działania instytucji finansowych

sankcje międzynarodowe

11 maja 2022 mec. Wojciech Kapica przeprowadził szkolenie, którego tematem były sankcje międzynarodowe w praktyce działania instytucji finansowych. Szkolenie rozpoczęło się od  przeglądu ustawodawstwa sankcyjnego (US, UK, EU), w związku z wojną w Ukrainie. W dalszej części mec. Kapica omówił m.in stosowanie sankcji na podstawie wytycznych i zleceń Wolfsberg Group. Poruszył także temat praktycznych aspektów zamrażania oraz […]

10. Roundtable Compliance

29 marca 2022 odbył się 10. Roundtable Compliance, w którym wziął udział mec. Wojciech Kapica z Lawarton. Tematem jego wykładu i dyskusji była „Etyka i ESG a działalność biznesowa w Rosji”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Compliance i tym razem poświęcone zostało konsekwencjom agresji wojennej Rosji na Ukrainę dla działów compliance, w tym w szczególności związanymi ze […]