Certyfikat Approved Compliance Expert to kolejny sukces na liście osiągnięć Wojciecha Kapicy. Wydawany przez Instytut Compliance, certyfikat ACE jest następnym potwierdzeniem umiejętności i posiadania przez mec. Kapicę eksperckiej wiedzy. Przypomnijmy, że w maju tego roku otrzymał on bowiem nagrodę Doradcy Compliance Roku 2021. 

Gratulujemy!