polska-ustawa-sankcyjna

W najnowszym numerze Głosu Banków Spółdzielczych, magazynu wydawanego przez KZBS, ukazał się artykuł mec. Wojciecha Kapicy. Artykuł został poświęcony polskiej ustawie sankcyjnej, która weszła w życie 16 kwietnia 2022. Mec. Kapica opisuje w nim nowe obowiązki jakie mają od tamtego czasu banki spółdzielcze.

„Wejście w życie ustawy sankcyjnej zamyka ponad ośmioletni okres niepewności co do zakresu odpowiedzialności banków za naruszenia unijnych rozporządzeń sankcyjnych oraz wątpliwości co do tożsamości organu odpowiedzialnego za zwalnianie środków objętych zamrożeniem” – twierdzi mec. Kapica

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu!

Aktualny numer magazynu: https://bit.ly/polskaustawasankcyjna