Profil LinkedIn

partner | radca prawny

Wojciech Kapica

Radca prawny i współzałożyciel kancelarii Lawarton. Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance), ESG, ładu wewnętrznego oraz etyki w działalności instytucji finansowych. Certyfikowany Approved Compliance Officer (ACO) oraz Approved Compliance Expert (ACE) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center.

Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych:

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik (2018),
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz (2019),
 • Jak przetrwać kryzys? Poradnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw (2020),
 • Ochrona sygnalistów. Praktyczny przewodnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego (2021),
 • Obrót instrumentami finansowymi. Komentarz (2022).

Uznany prelegent, szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Podyplomowych Studiów Zarządzania Bankiem Spółdzielczym organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz Szkoły Praw Nowych Technologii organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Doświadczenie

Praktykę zawodową rozpoczął w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował przez ponad 3,5 roku w Departamencie Licencji Bankowych (2010 – 2014). W ramach pracy w nadzorze bankowym brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce.

Następnie był głównym prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. (2014 – 2016), członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie (2015 – 2016) oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku (2016 – 2017).

Od 2017 do 2021 współpracował z wiodącymi polskimi kancelariami prawnymi.
Był również ekspertem w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w projekcie wdrożeniowym realizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (2020-2021).

Członek Rady Nadzorczej Michael / Ström Dom Maklerski S.A. (od 2021).

Wykształcenie

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, magister prawa (2011)
 • Szkoła Główna Handlowa, Podyplomowe Studium Menadżersko-Finansowe (2013)
 • Instytut Compliance, Approved Compliance Officer (2019)
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska (2020)
 • Instytut Compliance, Approved Compliance Expert (2022)

Zrzeszenia

 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
 • Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw

Języki

 • polski
 • angielski