Raport Cyfryzacja procesu kredytu hipotecznego

12 stycznia 2022 Związek Banków Polskich opublikował raport dot. cyfryzacji procesu kredytu hipotecznego. Mec. Wojciech Kapica na zaproszenie ZBP współkierował grupą roboczą. W pracach grupy roboczej wzięli udział reprezentanci banków oraz firm technologicznych, członków FTB – Forum Technologii Bankowych. Wypracowanych zostało dziewięć inicjatyw szczegółowych. Inicjatywy te poddano analizie prawnej koncertując się na barierach prawnych utrudniających wdrożenie ich w życie.

Link do raportu: https://bit.ly/raportcyfryzacjakredyt