6 czerwca 2024 w Warszawie odbył się XI Kongres Prawa Bankowego, który przyciągnął uwagę ekspertów z całej branży. Tegoroczna edycja poświęcona była zagadnieniom prawa unijnego i konsumenckiego w kontekście bankowości, a jej program podzielono na dwa bloki tematyczne.

Pierwszy blok skupiał się na granicach ochrony konsumentów, natomiast drugi na europeizacji prawa i roli orzecznictwa TSUE w regulacji prawnej bankowości. Kulminacyjnym momentem drugiej części wydarzenia było wystąpienie Wojciecha Kapicy, który zaprezentował referat pt. „Risk based approach jako rodzaj wykładni prawa”.

Organizatorem Kongresu był Związek Banków Polskich we współpracy z Centrum Procesów Bankowych i Informacji. To wyjątkowe wydarzenie stało się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, a także inspiracją do dalszych działań na rzecz doskonalenia prawa bankowego.