Kilka dni temu ukazał się komentarz do Ustawy o obronie instrumentami finansowymi, którego jednym z współautorów jest Wojciech Kapica. Komentarz został przygotowany pod red. naukową Tomasza Sójki. W. Kapica zajął się zagadnieniami dotyczącymi ustawowych definicji poszczególnych usług maklerskich oraz obowiązkami firm inwestycyjnych przy ich wykonywaniu, jakie zostały uregulowane w art. 72 – 81f ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi jest jedną z najważniejszych regulacji rynku kapitałowego, której celem wprowadzenia było wdrożenie rozwiązań służących zwiększeniu konkurencyjności tego rynku i poprawieniu sprawności jego działania.

Link do Komentarza: https://bit.ly/3yjlRcz