Konferencja Compliance IDM

1 grudnia 2021, na zaproszenie Izby Domów Maklerskich, mec. Wojciech Kapica z Lawarton, wziął udział w Konferencji Compliance IDM. Tegoroczna edycja poświęcona była bieżącym problemom instytucji finansowych związanym z nowymi regulacjami. Jego prelekcja dotyczyła przyszłości AML. W trakcie swojego wystąpienia opowiedział uczestnikom o projekcie nowego rozporządzenia UE w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Ponadto odbyła się dyskusja o skutkach projektowanego utworzenia AMLA.

Więcej o konferencji: https://bit.ly/complianceIDM