Nowe technologie bardzo szybko zmieniają świat, w którym żyjemy. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe determinowane przez gospodarkę cyfrową stały się studia podyplomowe „Cyber Science. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, techniczne i zarządcze”, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Wiedza przekazywana podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów jest nieoceniona, a swój wkład w jej przekazywanie ma również Wojciech Ługowski, który w miniony weekend poprowadził warsztaty z Negocjacji.

Wojciech Ługowski przedstawił konkretne narzędzia (m.in. BATNA/WATNA) wykorzystywane w procesie negocjacji oraz przyczyny ich wykorzystania, a teorię opierał na konkretnych przykładach. Uczestnicy mieli okazję na pracować na rzeczywistych scenariuszach negocjacyjnych, które były rezultatem jego wieloletniego doświadczenia zawodowego na zarówno na rynku polskim, ale też na azjatyckim, czy amerykańskim.

Już 27 maja 2023 w Katowicach odbędzie się II i zarazem ostatni wykład z negocjacji.