Profil LinkedIn

partner | radca prawny

Wojciech Ługowski

Radca prawny, założyciel oraz partner zarządzający Lawarton. Od kilkunastu lat z powodzeniem kształtuje otoczenie prawne oraz biznesowe klientów kancelarii, wspierając polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców w zakresie inwestycji kapitałowych i finansowych, a także procesów M&A. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał jako partner w kancelarii Brillaw, head of legal w CobinAngels oraz legal counsel w Golem Factory.

Lubi uciekać w naturę: góry, dżungla, las. Idealnie, jeśli nie ma zasięgu telefonu. Odciąć się od świata lub poszukać z dziećmi, gdzie grasuje echo. Jest szczęściarzem – spotkał ludzi, którzy są prawdziwym oparciem w życiu.

Doświadczenie

Oferując kompleksową obsługę end-to-end procesu transakcyjnego oraz inwestycyjnego doradzał klientom z wielu branż, w tym FinTech, produkcyjnej, IT, czy technologicznej. Dzięki wszechstronnemu doświadczeniu zdobytemu w tak różnych sektorach gospodarki Wojciech dysponuje wrażliwością oraz znajomością rynku, która wykracza poza granice eksperckiej wiedzy i jest niezbędna w obsłudze złożonych przedsięwzięć biznesowych z uwzględnieniem specyfiki działalności operacyjnej klienta. Istotną część praktyki Wojciecha stanowi współpraca z funduszami venture capital i  private equity oraz spółkami technologicznymi, zarówno w zakresie pozyskiwania funduszy, jak również przy inwestycjach i akwizycjach. W warstwie transakcyjnej oraz inwestycyjnej odpowiada za zaprojektowanie architektury prawnej pozwalającej na efektywną realizację każdego etapu transakcji, rozpoczynając od strukturyzacji transakcji, negocjacji listu intencyjnego lub term sheet, poprzez przeprowadzenie audytu prawnego (due diligence), aż do podpisania docelowej umowy inwestycyjnej lub sprzedaży. Jego wiarygodnym świadectwem, potwierdzającym kompetencje w opisywanym obszarze jest powołanie do życia, jako współzałożyciel, projektu CobinAngels – obecnie największej profesjonalnej społeczności Aniołów Biznesu w Polsce.

Korporacyjna warstwa obsługi prawnej Wojciecha wyraża się w oferowaniu konkretnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi firmy – na przykład przy wykorzystaniu mechanizmów przejęcia kontroli nad spółką na wypadek braku osiągnięcia kluczowych wskaźników efektywności (tzw. KPI), post-transakcyjnych mechanizmów motywacyjnych dla wspólników, założycieli lub pracowników (employee share option plan), wykorzystywania szerokiego spektrum instrumentów strukturyzujących rozliczenia majątkowe wspólników, w tym przy wykorzystaniu opcji call, opcji put, drag&tag along czy mechanizmów przymusowego umarzania udziałów. Zna i rozumie procesy korporacyjnej obsługi, które stoją za innowacyjnymi przedsięwzięciami nie tylko z punktu widzenia zewnętrznego doradcy, ale również z perspektywy wykwalifikowanego partnera. Jako członek zespołu zarządzającego Golem Factory pełni funkcję legal counsel odpowiedzialnego za obszar prawny i ryzyka biznesowego firmy, która jako pierwsza na świecie wdrożyła prawdziwie zdecentralizowany superkomputer, tworzący globalny rynek mocy obliczeniowej w oparciu o sieć Ethereum.

Jednocześnie biegłość w prawie korporacyjnym wykształcona na gruncie ponad 100 skutecznie zakończonych transakcji, umożliwiła Wojciechowi otworzenie się również na nowe gospodarcze wyzwania swoich klientów, czyniąc go ekspertem w zakresie zagadnień prawnych związanych z negocjacjami kluczowych kontraktów, budową ładu korporacyjnego, obsługą biznesów typu start-up, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, czy komercjalizacją nowych technologii w działalności klientów. Projekty, w których doradzał, wielokrotnie obejmowały elementy transgraniczne, ze szczególnym uwzględnieniem jurysdykcji Estonii, Szwajcarii oraz USA, w tym koordynację współpracy z lokalnymi organami oraz kancelariami prawnymi. Wgląd Wojciecha w potrzeby klientów, pielęgnowany dzięki zaufaniu przedsiębiorców oraz rynkowej renomie, umożliwia kolejnym klientom Lawarton korzystanie z dorobku doświadczeń kancelarii i nawigowanie w różnych środowiskach prawnych w wielu krajach i na różnych kontynentach.

Opisana, konsekwentna ścieżka rozwoju kariery zawodowej legła u podstaw wizji kompleksowej opieki prawnej oferowanej klientom Lawarton. Idea poparta rozwijaną przez lata umiejętnością systematycznego dostarczania skutecznych rozwiązań prawnych, zaowocowała rozwojem kluczowej praktyki kancelarii dedykowanej najbardziej skomplikowanym oraz przekrojowym projektom – „Strukturyzacja Procesów Biznesowych”. Jako lider zespołu Wojciech doradza organizacjom oraz koordynuje procesy transformacji biznesowej klienta.

Wykształcenie

  • Wojciech jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, gdzie ukończył aplikację radcowską i zdał egzamin radcowski z drugim wynikiem na roku.
  • Posiada dyplom ze szczególnym wyróżnieniem summa cum laude Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Ukończył kursy prawa brytyjskiego i prawa amerykańskiego.
  • Jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie ukończył studia podyplomowe prawa i ekonomii rynków kapitałowych.

Zrzeszenia

  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie: radca prawny
  • CobinAngels: Anioł Biznesu, członek Rady Inwestycyjnej

Języki

  • polski
  • angielski