Kontrakty handlowe

Ogólny opis

Nawet jeżeli będziemy bardzo starali się opisać otaczającą nas rzeczywistość, to nigdy nie uda nam się opisać wszystkich jej aspektów. Zawsze pozostaną puste miejsca, miejsca niedookreślone. Prawo posiada wiele takich obszarów, a prawnicy Lawarton poświęcają wiele czasu i wysiłku, aby poznać je do samego końca. Dzięki temu nasi prawnicy są w stanie poznać możliwie najszerszy kontekst obowiązującego prawa i wypełnić jego pustą przestrzeń właściwym znaczeniem. Znaczeniem, które jest istotne dla interesów naszych Klientów i powinno regulować przyszłe relacje handlowe.

Jak możemy Ci pomóc?

Projekt umowy

Brak wdrożenia w firmie jednolitej dokumentacji handlowej, w tym umów, może skutkować utrudnieniami w procesie zakupowym i ryzykiem korzystania z niesprawdzonych rozwiązań umownych prezentowanych przez Państwa kontrahentów. Dostarczamy dokumenty, które zapewnią nie tylko bezpieczeństwo prawne i biznesową wiarygodność Państwa organizacji, ale także będą stanowiły zaplecze przyszłej działalności, pozwalając skupić zasoby firmy na bieżącej działalności, zamiast bezowocnych sporach. 

 • Wdrożymy gotowe rozwiązania IT (np. klasy ERP)

 • Pomożemy we wdrożeniu i kontraktach IT w modelu kaskadowym, agile lub innym dostosowanym do potrzeb klienta (np. SLA, licencje, dzierżawa WWW, smart contracts, dystrybucja oprogramowania, game dev agreement, inne)

 • Zorganizujemy proces sprzedażowy w kontekście dokumentacji serwisu, czy też aplikacji oraz warunków użytkowania

 • Sporządzimy regulaminy marketplace’ów, PaaS, SaaS, IaaS, aplikacji mobilnych etc., włącznie z uwzględnieniem szczególnych praw konsumenckich i rejestru klauzul niedozwolonych

Negocjacje umowy

Komunikacja jest kluczem do sukcesu, a nawet najlepszy projekt umowy nie może powstać bez udziału właściwe komunikowanych potrzeb oraz interesów każdej ze stron. Naszym zadaniem jest wypracowanie ostatecznego tekstu umowy w pełni odpowiadającego specyfice organizacyjnej, branży, metodyce pracy i wymaganiom naszego Klienta. Dlatego nie poprzestajemy na doświadczeniu branżowym i wiedzy kształtowanej przez lata eksperckiej aktywności, ale stale uczymy się działalności naszych Klientów, rozpoznając ich cele i potrzeby biznesowe. To pozwala nam lepiej zrozumieć Klienta i towarzyszące mu wyzwania, zanim przystąpimy do negocjacji. 

 • Zadbamy o właściwą strategię negocjacyjną

 • Przygotujemy do negocjacji aspektów biznesowych i prawnych przyszłej umowy

 • Zapewnimy udział prawników o specjalistycznej wiedzy branżowej w trakcie negocjacji kluczowych warunków umowy

Analiza i warsztaty przedkontraktowe

Naszą siłą jest znajomość konkretnych sektorów gospodarki, technologii stojącej za procesami biznesowymi oraz łącznie ponad 25-letnie doświadczenie w codziennym wspieraniu działalności naszych Klientów. Z tego powodu znamy rozwiązania akceptowalne dla stron zanim przystąpimy do rozmów o kształcie przyszłej umowy. Doświadczonym Klientom, którzy nie oczekują kompleksowego wsparcia na każdym etapie projektowania przyszłej umowy oferujemy pomoc wyłącznie w ustaleniu kwestii najważniejszych, co znacznie wpływa na postępy negocjacyjne. 

 • Wesprzemy w rekomendacji opisującej zakres niezbędnych analiz, wdrożeń, aktualizacji oraz poprawek niezbędnych do zabezpieczenia interesu Klienta w trakcie przyszłych negocjacji

 • Zadbamy o dostarczenie pisemnych analiz, korekt lub aktualizacji istniejącej dokumentacji i umów

 • Zareagujemy na bieżące potrzeby Klienta

Otaczamy opieką prawną proces projektowania, negocjowania lub analizy umów podczas bezpośrednich warsztatów z Klientami, poprzez telekonferencje lub rozwiązania chmurowe, a także telefonicznie oraz mailowo, stosownie do potrzeb naszych Klientów i wymagań projektu

Przykłady naszego doświadczenia

 • Kompleksowe doradztwo związane z wyjściem przez klienta na rynki unijne z ofertą usług płatniczych, w tym: uzgodnienie wewnętrzne z klientem modelu transgranicznego świadczenia usług płatniczych, tworzenie dokumentacji negocjacje z centralą jednego z 10 największych banków na świecie, koordynacja wsparcia od lokalnych partnerów prawnych, wsparcie w fazie uruchomienia usług; projekt prowadzony był w Polsce, Francji oraz Czechach.

 • Sporządzenie umowy dystrybucyjnej oprogramowania dla producenta i dostawcy nowatorskich rozwiązań informatycznych na potrzeby branży budowlanej. Oprogramowanie oferowało rozwiązania w zakresie inwentaryzacji i modelowania kluczowych obiektów infrastruktury technicznej i transportowej z wykorzystaniem narzędzi AI uczestniczących w procesie przetwarzania danych pozyskanych dronem.

 • Reprezentowanie klienta w negocjowaniu zmiany warunków zawartej umowy na wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego klasy ERP wspierającego działalność klienta w zakresie systemu finansowo - księgowego, budżetowego, kadrowo – płacowego i planowania; umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 • Sporządzenie umowy dotyczącej umieszczania oraz eksploatacji cyfrowych nośników reklamowych w ramach prestiżowej sieci centrów handlowych zlokalizowanych na terenie całej Polski.

 • Stworzenie umowy licencyjnej użytkownika końcowego (ang. EULA) oprogramowania dla producenta i dostawcy nowatorskich rozwiązań informatycznych w branży opieki zdrowotnej, dotyczących w szczególności tzw. Real World Evidence.

 • Reprezentowanie kupującego w procesie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci platformy do zarządzania finansami osobistymi, stworzonej na bazie aplikacji webowej, w tym sporządzenie stosownych umów oraz dokumentacji; transakcja obejmowała domenę internetową, bazę danych użytkowników, a także IP, infrastrukturę techniczną oraz umowy zawarte z dostawcami usług zewnętrznych, takimi jak Apple, Google, czy Facebook.

 • Negocjowanie warunków umowy dotyczącej świadczenia na rzecz klienta kancelarii importu usług typu AIS (dostępu do informacji o rachunku w rozumieniu PSD2) za pośrednictwem litewskiego dostawcy usług płatniczych.

Osoba kontaktowa