Ochrona sygnalistów [publikacja]

20 września 2021 wydana została bestsellerowa publikacja „Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego”, której współautorem jest mec. Wojciech Kapica. W rozdziale VI mec. Kapica omawia wymagania dyrektywy w sprawie ochrony sygnalistów w kontekście wymagań dyrektywy AML oraz ustawy AML. Redaktorkami publikacji są Aneta Sieradzka oraz Monika Wieczorek.

Publikację można nabyć na stronie wydawnictwa CH Beck: https://bit.ly/becksygnalisci