Strukturyzacja procesów biznesowych

Ogólny opis

Nasze wieloletnie doświadczenie we wspieraniu rozwoju polskich i zagranicznych przedsiębiorców wskazuje, że perfekcyjna znajomość języka, ani wiedza prawnicza, nie są wystarczające, by doradzać prawnie na najwyższym możliwym poziomie. Zespół Lawarton odpowiedzialny za strukturyzację procesów biznesowych, to wyselekcjonowana grupa ekspertów stale współpracujących z Kancelarią, wspierana kompetencjami partnera zarządzającego Lawarton. Jesteśmy zespołem, który przekracza granice wyznaczone przez poszczególne obszary doradztwa prawnego, by w ten sposób odpowiedzieć na najbardziej złożone potrzeby naszego klienta i zapewnić mu dedykowaną obsługę w sposób kompleksowy. Doradztwo podatkowe, ekonomiczne, księgowość, dedykowane rozwiązania informatyczne, outsourcing wykfalifikowanej kadry zarządzającej, to tylko niektóre z obszarów działalności nowoczesnego przedsiębiorstwa. W Lawarton znamy je wszystkie.   

Jak możemy Ci pomóc?

 • Pomożemy w rozwoju instrumentów konkretnego wsparcia finansowego w oparciu o banki, fundusze inwestycyjne, inwestorów prywatnych

 • Skojarzymy relacje międzynarodowe i dostrzeżemy potencjalne kontakty gospodarcze kluczowe dla rozwoju działalności

 • Opracujemy raport zgodności działalności z przyjętymi standardami (tzw. health check)

 • Przeprowadzimy ocenę potencjału i wdrożenie uproszczeń w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 • Przeprowadzimy outsourcing funkcji prawnej/regulacyjnej/compliance: pracujemy jak członkowie zespołu w oparciu o bieżącą znajomość organizacji

 • Przeprowadzimy outsourcing funkcji zarządczych i operacyjnych: tutaj również pracujemy jak członkowie zespołu w oparciu o bieżącą znajomość organizacji

 • Dokonamy systematycznej identyfikacji i marginalizowania rynkowych zagrożeń dla istniejących procesów biznesowych

Niezależnie od modelu naszej współpracy oraz zakresu wsparcia, nasi prawnicy przekażą końcowym użytkownikom wiedzę o rozwiązaniu przygotowanym wyłącznie dla Państwa organizacji. Dzięki temu Państwa firma od razu po zakończeniu projektu płynnie przechodzi z pracy w trybie projektowym do bieżącej działalności operacyjnej. Personalizowane szkolenie może uwzględniać nie tylko ustawowe obowiązki firmy, ale jest prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem luk rozpoznanych w procesie transformacji Państwa przedsiębiorstwa oraz nowego środowiska biznesowego.

Przykłady naszego doświadczenia

 • Bycie liderem i koordynatorem projektu transformacji biznesowo – prawnej modelu prowadzenia działalności przez grupę spółek (jeden z liderów branży) prowadzącej działalność w zakresie: dostawcy bankomatów, dostawcy terminali POS, operatora płatności płatniczych, w charakterze krajowej instytucji płatniczej (w tym acquirera).

 • Koordynacja projektu migracji natywnego tokena klienta, wykorzystującego własny standard w sieci Ethereum, do popularnego standardu ERC-20 z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań Warstwy 2 Ethereum. Zaprojektowanie oraz realizacja migracji tokena, który stanowił fundament ekosystemu platformy klienta o globalnym zasięgu i rozpoznawalności, był jednym z pierwszych tego typu procesów na świecie oraz wymagał między jurysdykcyjnej współpracy zaangażowanych zespołów prawników oraz programistów z całego świata (od Azji, przez Europę, po Amerykę Północą), koordynowanych przez Wojciecha Ługowskiego.

 • Kompleksowe doradztwo związane z wyjściem przez klienta na rynki unijne z ofertą usług płatniczych, w tym: uzgodnienie wewnętrzne z klientem modelu transgranicznego świadczenia usług płatniczych, tworzenie dokumentacji negocjacji z centralą jednego z 10 największych banków na świecie, koordynacja wsparcia od lokalnych partnerów prawnych, wsparcie w fazie uruchomienia usług; projekt prowadzony był w Polsce, Francji oraz Czechach.

 • Współtworzenie struktury prawnej i biznesowej klubu inwestorów prywatnych uwzględniającej syndykatowy model inwestowania uczestników członków klubu, która zaowocowała powstaniem największej profesjonalnej społeczności Aniołów Biznesu w Polsce.

 • Wojciech Ługowski jako członek zespołu Golem Factory pełni funkcję legal counsel odpowiedzialnego za obszar prawny i ryzyka biznesowego firmy, która jako pierwsza na świecie wdrożyła prawdziwie zdecentralizowany superkomputer, tworzący globalny rynek mocy obliczeniowej w oparciu o sieć Ethereum.

Osoba kontaktowa