doradztwo-finelf

Prawnicy Lawarton doradzali spółce Finelf oraz jej właścicielom w całym procesie przejęcia 100% kontroli nad Adepto i wymianie udziałów. Lawarton obsługiwał transakcję w formule end-to-end od term sheet, przez due diligence, negocjacje, aż do closingu u notariusza.

Do finalnego zawarcia umowy inwestycyjnej oraz szeregu umów wykonawczych doszło 17 maja 2022. Pracami zespołu kierował mec. Wojciech Ługowski.

Przedmiotem umowy była sprzedaż części udziałów Adepto (właściciela serwisów takich jak: superloans.pl, bankipromocje.pl i udzielamy.pl oraz posiadającego sieć afiliacyjną) na rzecz Finelf przez właścicieli spółki Adepto oraz – w zamian za pozostałą część udziałów Adepto – objęcie przez nich udziałów w Finelf. Zamiana udziałów będzie powiązana z dokonaniem przez Finelf emisji nowych udziałów aportowych.

W ramach transakcji między innymi spółka Digitree Group S.A. zawarła również umowę sprzedaży 480 udziałów Adepto i wkrótce rozpocznie się także proces związany z objęciem udziałów aportowych przez właścicieli Adepto. W ramach tego procesu Digitree Group S.A. dokona zamiany pozostałych 720 posiadanych udziałów Adepto na udziały Finelf. Łączna wartość wszystkich 1200 sprzedawanych i zamienianych przez Digitree Group S.A. udziałów Adepto wynosi i 1.049.996,00 zł. Cena za sprzedawane udziały Adepto przez Digitree Group S.A. zapłacona została w 50% w dniu zawarcia umowy, a następnie zostanie zapłacona w 50% w osiemnastu równych miesięcznych ratach, powiększonych o oprocentowanie wynoszące w skali roku 12%, naliczane każdorazowo od kwoty pozostałej do zapłaty przez Finelf na rzecz Digitree Group S.A. Przejście własności 480 sprzedawanych udziałów Adepto nastąpić miało z dniem zapłaty połowy wspomnianej ceny.

Kwoty transakcyjne w odniesieniu do pozostałych stron transakcji nie zostały upublicznione.

Celem, w jakim doszło do połączenia spółek jest zwielokrotnienie inwestycji w sieć afiliacyjną Super Partners, wchodzącą w skład Adepto, a także intensyfikacja działań lead generation za pomocą pingtree. W praktyce konsumenci mogą spodziewać się wyższych standardów sprzedaży, wydawcy szybszych płatności, a instytucje finansowe, agencje i domy mediowe, współpracujące z Finelf – wyższych wskaźników ruchu.

Do grupy udziałowców Finelf dołączyli również Digitree Group S.A., Opoka Q Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz White Morecra Limited.

Docelowo Finelf będzie jedynym wspólnikiem Adepto, który będzie posiadał 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniach Wspólników Adepto. Łączny udział wszystkich dotychczasowych właścicieli Adepto w Finelf wyniesie 12% kapitału zakładowego.

Finelf zajmuje się pośrednictwem produktów i usług z branży finansowej w Polsce, Hiszpanii i Meksyku. Udziela wsparcia w wyborze produktów finansowych m.in. pożyczek gotówkowych, kredytów i faktoringu. Działalność prowadzi w Internecie i dociera do klientów, którym oferuje doradztwo i rozwiązania finansowe, pod markami: Czerwona Skarbonka, Money24, Chwilowo.pl i Kontomierz. Spółka planuje już swój dalszy rozwój i poszerzanie dostępności swoich usług w innych krajach i na kolejnych kontynentach.