Nie ulega wątpliwości, że doświadczamy bardzo szybkiego rozwoju w zakresie nowych technologii. Jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynkowe, powstały studia podyplomowe „Cyber Science. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, techniczne i zarządcze”, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim, także i w obecnym, Wojciech Ługowski ma przyjemność prowadzić warsztaty z negocjacji. Na swoich zajęciach, wykorzystuje on możliwość dzielenia się wieloletnim doświadczeniem negocjacyjnym na rynku polskim, azjatyckim oraz amerykańskim. Wojciech oprócz przedstawiania konkretnych narzędzi (m.in. BATNA/WATNA) wykorzystywanych w procesie negocjacji, opowiada o przyczynach ich wykorzystania, a teorię opiera na konkretnych przykładach.