Wszystkim interesującym się tematyką podatków i księgowości polecamy nową pozycję książkową „Instrukcje księgowe i podatkowe”, wydawnictwa C.H. Beck. Rozdział poświęcony procedurom AML/CFT oraz zgłaszania beneficjenta rzeczywistego do CRBR, został napisany przez naszych prawników – Wojciecha Kapicę oraz dra Aleksandra Szpojankowskiego.

Książka, która ukazała się pod redakcją prof. Artura Hołdy zawiera zbiór instrukcji i procedur podatkowych uwzględniający najnowsze i procedowane zmiany. W poradniku zawarte zostały wzory polityki rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnej, kasowej, magazynowej oraz dokumentacji związanej z ZFŚS. W publikacji przedstawiono gotowe instrukcje, procedury, regulaminy, schematy działania z zakresu rachunkowości, podatków i dokumentów płacowych, a także obszerne wyjaśnienia jak dostosować je do specyfiki funkcjonowania jednostki.

Pozycja ta jest dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej ➡️ https://bit.ly/instrukcjeksiegoweipodatkowe