Profil LinkedIn

associate | adwokat

dr Aleksander Szpojankowski

Adwokat, doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych. Autor publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawa bankowego oraz filozofii prawa. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie zajmował się prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu prawa funduszy inwestycyjnych. Brał udział w sporządzaniu opinii prawnych oraz projektowaniu przepisów prawa w tym zakresie. Wcześniej współpracował z jedną z warszawskich kancelarii prawnych, gdzie uczestniczył w procesach emisji obligacji, sporządzaniu dokumentacji inwestycyjnej oraz zajmował się bieżącą obsługą spółek kapitałowych, w tym także spółek publicznych.

Wykształcenie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – prawo (magister)

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – prawo (doktor nauk prawnych)

  • Instytut Compliance – Approved Compliance Officer

Zrzeszenia

  • Izba Adwokacka w Warszawie – adwokat

Języki

  • polski
  • angielski
  • hiszpański