Profil LinkedIn

associate | prawnik

dr Aleksander Szpojankowski

Doktor nauk prawnych, specjalizujący się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych. Autor publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawa bankowego oraz filozofii prawa. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie zajmował się prowadzeniem postępowań administracyjnych z zakresu prawa funduszy inwestycyjnych. Brał udział w sporządzaniu opinii prawnych oraz projektowaniu przepisów prawa w tym zakresie. Wcześniej współpracował z jedną z warszawskich kancelarii prawnych, gdzie uczestniczył w procesach emisji obligacji, sporządzaniu dokumentacji inwestycyjnej oraz zajmował się bieżącą obsługą spółek kapitałowych, w tym także spółek publicznych.

Wykształcenie

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ukończenie 2017).

  • Doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ukończenie 2022).

Języki

  • polski
  • angielski
  • hiszpański