Profil LinkedIn

Of counsel

Ewelina Bogiel

Adwokatka, ekspertka z międzynarodową certyfikacją Certified Anti-Money Laundering Specialist  (CAMS) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zawodowo od kilkunastu lat związana z sektorem finansowym pracując dla największych banków w Polsce, w których zdobywała doświadczenie w obszarze compliance m.in. w Departamencie Compliance oraz Departamencie Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej.

Prywatnie interesuje ją rozwój gospodarczy Chin, kultura japońska oraz dyplomacja. Z zamiłowaniem gra w squash’a, siatkówkę, jeździ konno i gdy tylko może zwiedza świat.

Doświadczenie

Specjalizuje się̨ w zagadnieniach dotyczących przestępstw finansowych, tworzenia i wdrażania procesów związanych z onboardingiem klientów, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, oceny ryzyka, zasad KYC, a także w obszarze sankcji międzynarodowych i tematyce związanej z usługami płatniczymi. Prowadziła i uczestniczyła w licznych projektach związanych z tworzeniem, wdrażaniem i zarządzaniem procesami compliance.

Ewelina posiada wysokie kompetencje w zakresie tworzenia modelu operacyjnego compliance dla instytucji obowiązanych oraz wdrażania procesów, tworzenia regulacji wewnętrznych i ich implementacji.  Ściśle współpracowała z liniami biznesu, dzięki czemu doskonale rozumie jego potrzeby.

Uczestniczyła w wypracowaniu standardów dotyczących dostawców usług płatniczych w ramach grupy roboczej przy UKNF, opracowywała i zgłaszała uwagi do projektów ustaw m.in. nowelizacji polskiej ustawy AML.

Posiada bogate doświadczenie w implementacji regulacji unijnych m.in. Dyrektyw AML, PSD2, RODO, projektowaniu i wdrażaniu procesów compliance oraz prowadzeniu kontroli wewnętrznych.

Uczestniczyła również w pracach Grupy Prawnej przy Polskim Funduszu Rozwoju w ramach wdrażania rządowej Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców z udziałem sektora bankowego.

Jest członkinią grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zajmuje się m.in. analizą istniejących ram prawno-regulacyjnych oraz operacyjnych dla sektora finansowego w kontekście wykorzystania sztucznej inteligencji oraz identyfikacją barier i luk, które mogą utrudniać rozwój sztucznej inteligencji w Polsce, a także tematyką etyki sztucznej inteligencji.

Wykładowczyni, prelegentka na międzynarodowych i polskich konferencjach o tematyce AML/CFT, zastosowaniu sztucznej inteligencji w procesach compliance.

Ponadto, opracowuje programy szkoleń oraz prowadzi szkolenia z obszaru AML/CFT i sankcji międzynarodowych.

Wykształcenie

 • Izba Adwokacka w Katowicach – adwokatka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – prawo (magister)
 • Uniwersytet w Mannheim (Niemcy) – prawo
 • Uniwersytet Wrocławski – prawo gospodarcze i handlowe (studia podyplomowe)
 • Europejska Szkoła Dyplomacji w Warszawie – Polska Służba Zagraniczna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Szkoła Prawa Niemieckiego
 • Międzynarodowy Certyfikat CAMS – Certified Anti-Money Laundering Specialist, The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Stany Zjednoczone Ameryki

Zrzeszenia

 • Izba Adwokacka w Katowicach

 • Związek Banków Polskich

 • Praktycy Compliance Stowarzyszenie

 • The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)

 • Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Sekcja Prawa Publicznego i Compliance przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

Języki

 • polski
 • angielski
 • niemiecki